VID

Yeeehaa speelt wat af in the country en dan ontkom je er niet aan dat er ook wat af gefilmd wordt. Ziehier een paar leuke shots van fans en roadies. Sit back and relax or get on your kicks and shake that booty!!